Qui s'amaga

darrere aquesta silueta?

Descobriu el personatge que us acompanyarà durant el curs amb el següent joc interactiu o a través de la presentació.