Qui s'amaga

darrere aquesta silueta?

Descobriu el personatge que us acompanyarà durant el curs amb el següent joc interactiu o a través de la presentació.

972 245 000 · fundacio@fundaciocreativacio.org · www.fundaciocreativacio.org

C/ Pic de Peguera, 15 · 17003 Girona © 2018 Fundació Privada per a la Creativació